WPROWADZANIE NORM ISO

 

Norma ISO 9001 ma charakter ogólny, jest opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (International Organization for Standardization - ISO), określa międzynarodowe wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością.

Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO są respektowane na całym świecie. Spełnienie norm ISO, jest jednoznaczne z oferowaniem usług najwyższej jakości. Dzięki oznaczeniu certyfikatem firma zyskuje większe zaufanie klientów i kontrahentów oraz staje się wiarygodnym partnerem.

Główne punkty normy to:

 • system zarządzania jakością,
 • odpowiedzialność kierownictwa,
 • zarządzanie zasobami,
 • realizacja wyrobu,
 • pomiary, analiza i doskonalenie.

 

BIT-MED Sp. z o. o. oferuje usługę przygotowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) według Norm ISO na który to składają się:

 • powołanie zespołu wdrożeniowego SZJ
 • ustalenie wymagań dotyczących SZJ
 • analiza funkcjonowania aktualnego systemu zarządzania
 • ustalenie różnic pomiędzy aktualnym systemem zarządzania a wymaganym SZJ
 • identyfikacja procesów funkcjonujących w przedsiębiorstwie
 • opracowaie planu wdrożenia SZJ
 • realizacja działań założonych w planie wdrożenia SZJ
 • przeprowadzenie auditu wewnętrznego
 • przegląd SZJ
 • przygotowanie do procesu certyfikacji
 • audit certyfikujący

Szczegóły dotyczące zakresu prac ustalamy z klientem indywidualnie, zapraszamy więc do kontaktu.